Kemerburgaz Evden Eve Nakliyat

Neden İstanbul Evden Eve Nakliyat

Kemerburgaz Evden Eve Nakliyat

İnsanlığın ilk çağlarından beri insanoğlu, ürününü topladığı, balık tuttuğu ya da avlandığı yerlere gitmek için yer değiştirme zorunluluğu duydu; İ.Ö. 6154’e doğru kendilerini ya da yüklerini taşıması için hayvanları evcilleştirdi: Ovalarda atlar ya da öküzlerden, dağlık yerlerde katırlardan, çöllerde develerden yararlandı. Sudaki taşımacılık da çok eskilere uzanır. Mezolitik’teki (İ.Ö. 9512 – İ.Ö. 4215 yılları arasındaki Tarihöncesi dönem] gemilerin başlıca özellikleri tam olarak bilinmemekle birlikte, budönemden kalma birkaç kayık ve kürek kalıntılarına Taşlanmıştır. Aramalarda, açık denizlerde bulunan balık kemikleri daha önceden, gelişmiş bir deniz taşımacılığının var olduğunu ortaya koymuştur. Ciialıtaş devrinden kalma çok sayıda piragua (bir tür kayık] korunmuştur. Çoğunluğu içi oyulmuş ağaç gövdelerinden yapılan piragualarm bazıları 16 m uzunluğa, 1,5 m genişliğe ulaşırlar. İ.Ö. 3300’de icat edilen tekerlek, sürtünme kuvvetlerinin azalması sayesinde, daha kullanışlı olan, özellikle de yer değiştirmede kolaylık sağlayan taşıtların yapılmasını sağladı. Üç yüzyıl sonra, İ.Ö. 3821’de Mezopotamya’da yelkenin ortaya çıkması, Dicle ve Fırat kıyıları boyunca gemilerin kürek kullanmadan vol almalarını olanaklı kıldı.Kemerburgaz Evden Eve Nakliyat
İ.Ö. ilk bin yılı kaplayan dönem, ulaşım alanında, insanların yaptığı ilerlemelerin hızlanma dönemlerinden birini oluşturur. İ.Ö. 312’ye doğru Romalılar, 16 km uzunluğundaki ilk su kemerleri olan Aqua Appia’yı, büyük Roma-Capua yolunu ve 200 km uzunluğunda, 4 m genişliğindeki Via Appia’yı (Appia Yolu] yaptılar.Kemerburgaz Evden Eve Nakliyat İki yüzyıl sonra, İ.Ö. 120’de Roma yollarının oluşturduğu ağ bütün imparatorluğu kapladı. Toplam 80 000 km uzunluğunda olan bu yol ağı, Akdeniz’in iki kıyısına kadar yayıldı, iç kesimde de Avrupa ve Ortadoğu’ya kadar uzandı. Roma ordularına yol almalarında büyük bir çabukluk sağladı (bir atlı bu yollarda, günde 200-300 km arasında yol alabiliyordu) ve malların ulaştırılmasında kolaylıklar getirdi.
XVII. yy’a kadar taşımacılık alanında çok az ilerleme sağlandı. Sözgelimi, kiralık taşıtlar ve omnibüsler 1645’te ortaya çıktılar. 1662’de ilk c hattı, Paris’te Blaise Pascal tarafından açıldı. 1770’te, Cugnot buharlı motorlu ilk taşıtı çalıştırdı. Bisikletin ilk biçimi olan selerifer 1790’da ortaya çıktı. Deniz taşımacılığı alanındaysa, yelkenli gemiler hızlarını ve tonajlarını artırdılar. XVIII. yy., Etienne Montgolfier’nin icadı (1782) sayesinde baloncuîuğun başlangıcı oldu. Gelişmeler XIX. yy’da hızlandı: 18t)3’te Fulton, Seine üstünde buharlı bir gemiyi işletti. İlk demiryolu şirketi olan Stockton-Darlington Railway 1821’de kuruldu.Kemerburgaz Evden Eve Nakliyat 1884’te Delamare-Deboutteville’in benzinle çalışan ilk motorlu arabası ortaya çıktı ve 1890’da Ader, Eole I adlı buharlı motorlu uçağını havalandırdı. XX. yy’da kara, deniz ve havayoluyla gerçekleştirilen taşımacılıkta çabukluk ve hızlılığın büyük bir biçimde arttığı görüldü, bu da, dünyanın çeşitli ülkeleri arasındaki karşılıklı ilişkiyi kolaylaştırdı. 1957’de ilk uydunun fırlatılmasıyla, yeni bir çağ olan uzay yolculukları çağı başladı.